Att bygga broar och förtroende

Läkemedelsindustrin går framåt, att arbeta tillsammans för att säkerställa att våra patienter får tillgång till nya och innovativa läkemedel är viktigt. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit hittills, men - som alltid - det finns plats för förbättring.

Framtiden för sjukvård i Europa

I mars 2011 presenterade Janssen resultatet av ny forskning om framtidens hälso-och sjukvård i Europa. Den genomfördes av Economist Intelligence Unit . I rapporten görs en fascinerande analys av trender och utvecklingen inom hälso-och sjukvård och förutspår framtiden för vår bransch under 2030.

 

Psoriasis White Paper

Författad av European Expert Working Group for Healthcare in Psoriasis och finansiellt stöttad av Janssen erbjuder denna Whitebook "en ram för att förbättra vårdkvaliteten för personer med psoriasis". Det är en viktig milstolpe för behandling av Psoriasis.

 

 

extraordinary efforts

a race against time

the world is our lab

transforming the study

we make hope